Consultare publica


Măsura 4.2 Modernizarea spaţiilor publice şi a dotărilor sportive

Publicat: 12.01.2022
GAL IDD Bacău publică spre consultare via www.galbacau.ro în cadrul măsurilor de transparență aferente organizării și lansării apelurilor de selecție:
Publicat: oct. 2021Ghidul POCU

  1. Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU” în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DRLC
    Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), Obiectiv specific 9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate. pentru intervențiile aferente SDL GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU

Ghidul POR

  1. Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU” în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DRLC
    Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), Obiectiv specific 9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate. pentru intervențiile aferente SDL GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU

Data publicarii: 12 oct 2021


publicat: 12.11.2020


publicat: 29.10.2020


publicat: 21.10.2020


22.07.2020

22.07.2020

22.07.2020


12.06.2020

12.06.2020

12.06.2020


GAL IDD Bacău publică spre consultare via www.galbacau.ro în cadrul măsurilor de transparență aferente organizării și lansării apelurilor de selecție:

  • Ghiduri POCU
  1. Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU” în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DRLC

Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 9.vi, pentru intervențiile aferente SDL GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU”

M6.1 Creşterea nivelului de educaţie în rândul populaţiei dezavantajate

M6.2 Acordarea de sprijin financiar pentru finalizarea studiilor

M7.1 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale care să deservească populaţia din zonă

M7.2 Construirea de noi dotări comunitare care să deservească populaţia din zonă

  1. Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU” în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DRLC

Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 9.vi, pentru intervențiile aferente SDL GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU”

M5.1 Creşterea angajabilităţii persoanelor dezavantajate

M5.2 Crearea şi promovarea oportunităţilor de angajare pentru persoanele dezavantajate

3. Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU” în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DRLC

Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 9.vi, pentru intervențiile aferente SDL GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU”

M7.2 Construirea de noi dotări comunitare care să deservească populaţia din zonă

  • Ghiduri POR

1. Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU” în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DRLC

Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), Obiectiv specific 9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate. pentru intervențiile aferente SDL GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU

M 1.2 Extinderea infrastructurii edilitare în zonele nedeservite

M3.1Crearea/reabilitarea locuintelor sociale pentru persoanele dezavantajate

M 4.1 Creșterea sigurantei în spațiul public

M 4.2 Modernizarea spatiilor publice și a dotarilor sportive

M 7.1 Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii educationale care sa deserveasca populatia din zona

M 7.2 Construirea de noi dotari comunitare care sa deserveasca populația din zona

2. Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU” în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DRLC

Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), Obiectiv specific 9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate. pentru intervențiile aferente SDL GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU

M 5.2 Crearea și promovarea oportunitatilor de angajare pentru persoanele dezavantajate

Pentru a veni în sprijinul viitorilor beneficiari și în vederea îmbunătățirii documentației menționate, vă adresăm rugămintea de a ne comunica propunerile dvs. via email la iddgalbacau@gmail.com până la data de 19.06.2020.

Ghidurile şi anexele sale pot fi descărcate în format PDF din linkurile de mai jos:


Ghid POCU M5.1 +M5.2


Ghid POCU M6.1+M6.2+M7.1+M7.2


Ghid POCU M7.2


Ghid POR M1.2+M3.1+M4.1+M4.2+M7.1+M7.2


Ghid POR M5.2 minimis