Un mărțișor în schimbul unui zâmbet

05.03.2020

Luna Martie marchează sezonul de primăvară, luna în care sărbătorim soarele și reînvierea naturii, de aceea este important să păstrăm tradițiile și obiceiurile de Mărțișor, să îmbinăm culorile alb-roșu, zâmbetele și voia bună, dar și să ne bucurăm de clipele frumoase petrecute alături de cei dragi.

Tradițional, în această lună se împart mărţişoare și se adresează felicitări tuturor, astfel fiind vestită o primăvară frumoasă și binecuvântată!

Cu acest prilej, reprezentanții GAL IDD Bacău și copii Centrului de zi “O școală pentru toți”, s-au întâlnit pentru a saluta împreună sosirea primăverii și pentru a confecționa mărțișoare. Pentru copii, această activitate este mai mult decât terapie ocupaţională. În acest context, aceştia îşi însuşesc o meserie, învaţă să îşi asume responsabilitatea pentru lucrul făcut, să respecte regulile impuse de un loc de muncă şi să lucreze în echipă.

Datorită unui parteneriat încheiat între GAL IDD Bacău și Asociația Visele bunicilor, în ziua de 05.03.2020, elevii Centrul de zi „O Școală pentru toți” au împărtășit bucuria sosirii primăverii, au dăruit flori și mărțișoarele confecționate manual de ei bătrânilor de la Asociația Visele bunicilor. De asemenea, micuții au vestit primăvara prin cântec și urări de sănătate, fericire și un Martie minunat.

Tot în cadrul acestei activități, reprezentanții GAL IDD Bacău, au informat rezidenții despre măsurile ce urmează a fi desfășurate în zona Izvoare, invocând importanța implicării comunității în dezvoltarea locală.

Această activitate reprezintă una dintre multiplele activități pe care Asociatia „Grup Inovare și Dezvotare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău) le organizează ca urmare a parteneriatului încheiat cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, în scopul desfăşurării activităţilor de mobilizare, organizare, facilitare și dezvoltare comunitară la nivelul Strategiei de Dezvoltare Locală, cu accent pe Zona Urbană Marginalizată.

Asociatia „Grup Inovare si Dezvotare Durabila” Bacau (GAL IDD Bacău) a fost constituită la initiațiva Municipiului Bacău, ca urmare a HCL nr. 370/25.10.2017 în vederea implementării proiectului “E-STRATEG – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău”, depus în cadrul POCU, AP. 5/PI 9.vi/OS 5.1, „Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”.

Asociația este reprezentată sub forma unei persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală și apolitică, constituită în vederea implementării obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală. Strategia vizează intervenții totalizând proiecte de 7 milioane euro, din care aprox. 4,5 milioane euro vizează proiecte de infrastructură, iar 2,5 milioane euro intervenții axate pe capitalul uman.

Membrii acestei asociații, alături de UAT Municipiul Bacău, sunt instituții publice, precum Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Direcța Județeană pentru Protecția Copilului, ONG-uri precum FSC, Betania, Asociația pentru Promovarea Învățământului European, Asociația Partnet, dar și reprezentanți ai mediului privat: SC Gea Strategy & Consulting SRL, SC Barletta SRL, SC Travel Light SRL și comunitatea locală prin reprezentanți din Zona Urbană Marginalizată menționată.