Anunturi

PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A FIȘELOR DE PROIECTE DEPUSE LA ASOCIAŢIA GRUP ACŢIUNE LOCALĂ
”INOVARE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ” MUNICIPIUL BACĂU. 
Observatii si propuneri pot fi trimise pe site-ul asociatie sau la tel 0234512726.

(variantă de procedură lansată spre consultare publică)

publicat la data de: 02.05.2019

Procedura-de-evaluare-si-selectie-a-proiectelor-GAL-IDD-Bacău-02.05.2019-spre-consultare-publică-2