Concurs desen_18.12.2019

În data de 18.12.2019, la sediul Asociației GAL IDD Bacău a fost organizată activitatea de facilitare comunitară cu titlul: Concurs de desen „Parcul meu de distracții” .

În cadrul acestei activități, copii din Centrul de zi „O școală pentru toți” au fost în vizită la sediul Asociației GAL „Inovare și Dezvoltare Durabilă Bacău, ” unde au expus lucrările prin care și-au exprimat dorința de a avea în cartierul Izvoare, în curtea centrului social și nu numai, un loc de distracție adecvat vârstei lor.

Chiar dacă au fost timizi la început, atât cât s-a desfășurat concursul, copii participanţi au fost făcuţi de facilitatorul comunitar al acestui eveniment, să se simtă în centrul atenţiei şi să facă cunoştinţă, cu atmosfera unui concurs. Un concurs în cadrul căruia au fost încurajaţi să creeze, să-și imagineze, să-şi exprime gândurile şi trăirile, prin desen, dar mai ales, unii în faţa altora.

În cadrul acestei activități, facilitatorul comunitar a informat copiii prezenți despre lista indicativă de intervenții prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău, accent punându-se pe intervenția nr. 4 care presupune Amenajarea de parcuri și spații de joacă pentru copii, inclusiv teren de sport la centrele Centrul de zi „O școală pentru toți” și viitorul Centru integrat medico-social.


În urma concursului organizat fiecare copil din cadrul Centrului de zi„O școală pentru toți” a primit premii, constând în brăduți, instalație și ornamente, pe care unii dintre ei, nu le-au avut niciodată în casă.

Această activitate reprezintă una dintre multiplele activități pe care Asociatia „Grup Inovare și Dezvotare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău) le organizează în scopul desfăşurării activităţilor de mobilizare, organizare, facilitare și dezvoltare comunitară la nivelul Strategiei de Dezvoltare Locală, cu accent pe Zona Urbană Marginalizată.

Asociația „Grup Inovare și Dezvotare Durabilă” Bacau (GAL IDD Bacău) a fost constituită la initiațiva Municipiului Bacău, ca urmare a HCL nr. 370/25.10.2017 în vederea implementării proiectului “E-STRATEG – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău”, depus în cadrul POCU, AP. 5/PI 9.vi/OS 5.1, „Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”.