Lectura_27.01.2020

În data de 27.01.2020 la sediul Asociației GAL IDD Bacău, a fost organizată activitatea de facilitare comunitară cu titlul: Îndemn la lectură – Scriitoarea Mădălina Rotaru alături de copii din Izvoare.

Scopul acestei întâlniri a fost aplicarea Măsurii 6.1 Creșterea nivelului de educație în rândul populației dezavantajate, identificate în Strategia de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău.

Această activitate și-a propus promovarea lecturii în rândul tinerei generații și medierea dialogul literar între tineri și scriitori.

Astfel, scriitoarea Mădălina Rotaru, autoarea mai multor cărți dedicate copiilor s-a întâlnit cu beneficiarii Centrului social de zi „O școală pentru toți”, recitându-le poezii și povești din volumele personale, recitate chiar de aceasta, într-un mod cu totul deosebit.

Surpriza a fost cu atât mai mare, deoarece, fiecare copil și-a regăsit expus desenul făcut în centru, inspirat din versurile acesteia. De puține ori avem ocazia să întâlnim autorii cărților pe care le citim și să ni se povestească din tainele care au adus magia inspirației. 

Importanţa lecturilor literare la vârsta şcolarǎ micǎ, are un mare impact asupra dezvoltǎrii personalitǎţii copilului din toate punctele de vedere: îmbogǎţeşte orizontul de culturǎ al elevilor, le oferǎ exemple de conduitǎ moralǎ superioarǎ, le prezintǎ cazuri de comportamente pentru a-i învǎţa să distingǎ binele de rǎu, le dezvoltǎ gândirea, imaginaţa și capacitatea de comunicare.

Această activitate reprezintă una dintre multiplele activități pe care Asociatia „Grup Inovare și Dezvotare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău) le organizează în scopul desfăşurării activităţilor de mobilizare, organizare, facilitare și dezvoltare comunitară la nivelul Strategiei de Dezvoltare Locală, cu accent pe Zona Urbană Marginalizată.

Asociația „Grup Inovare și Dezvotare Durabilă” Bacau (GAL IDD Bacău) a fost constituită la initiațiva Municipiului Bacău, ca urmare a HCL nr. 370/25.10.2017 în vederea implementării proiectului “E-STRATEG – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău”, depus în cadrul POCU, AP. 5/PI 9.vi/OS 5.1, „Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”.