Asociatia „ Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă”

aprilie 17, 2019 în Comunicate de presa de adminsite

Asociatia „ Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău), beneficiar al proiectului Sprijin pentru funcționarea GAL IDD Bacău în scopul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în
cadrul POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/
operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, în contextul parteneriatului încheiat cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, a organizat în data de 17.04.2019, la Centrul de zi Clubul Pensionarilor activitatea Tradiții de Paște , dedicată copiilor de la Centrul de zi O Școală pentru toți. Astfel, seniorii de la Clubul Pensionarilor au transmis copiilor proveniți din zona defavorizată Izvoare, arta încondeierii ouălor de Paște, ritualul pregătirii cozonacilor, colacilor și a păștilor, precum și semnificația sărbătorilor pascale.