Comunicate de presa

Asociatia „ Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău), beneficiar al proiectului Sprijin pentru funcționarea GAL IDD Bacău în scopul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în
cadrul POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/
operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, în contextul parteneriatului încheiat cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, a organizat în data de 17.04.2019, la Centrul de zi Clubul Pensionarilor activitatea Tradiții de Paște , dedicată copiilor de la Centrul de zi O Școală pentru toți. Astfel, seniorii de la Clubul Pensionarilor au transmis copiilor proveniți din zona defavorizată Izvoare, arta încondeierii ouălor de Paște, ritualul pregătirii cozonacilor, colacilor și a păștilor, precum și semnificația sărbătorilor pascale.

Această activitate reprezintă una dintre multiplele activități pe care Asociatia „Grup Inovare și Dezvotare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău) le organizează ca urmare a parteneriatului încheiat cu Direcția
de Asistență Socială a Municipiului Bacău , în scopul desfăşurării activităţilor de mobilizare, organizare, facilitare și dezvoltare comunitară la nivelul Strategiei de Dezvoltare Locală, cu accent pe Zona Urbană Marginalizată. 

Această activitate reprezintă una dintre multiplele activități pe care Asociatia „Grup Inovare și Dezvotare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău) le organizează ca urmare a parteneriatului încheiat cu Direcția
de Asistență Socială a Municipiului Bacău , în scopul desfăşurării activităţilor de mobilizare, organizare, facilitare și dezvoltare comunitară la nivelul Strategiei de Dezvoltare Locală, cu accent pe Zona Urbană Marginalizată.

Am participat cu drag la această activitate, având convingerea că este de datoria noastră să transmitem tradițiile și obiceiurile românești către copii și nepoții noștri. Educația și credința sunt piloni pe care putem clădi o comunitate în care spiritul de coeziune și altruismul sunt la ele acasă” – Cosmin NECULA, Primarul Municipiului Bacău

„ Activitățile precum cea de astăzi au rolul de a încuraja membrii din zonele mai puțin implicate ale comunității să participe la procesul de dezvoltare locală, stimularea potențialilor beneficiari și asistarea celor
care au idei de proiecte locale pe care să le transforme în proiecte eligibile spre finanțare ”
– Lucian BOGDĂNEL, președintele GAL IDD Bacău.

Asociatia „Grup Inovare si Dezvotare Durabila” Bacau (GAL IDD Bacau) a fost constituită la initiațiva Municipiului Bacău, ca urmare a HCL nr. 370/25.10.2017 în vederea implementarii proiectului “E-STRATEG – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău”, depus în cadrul POCU, AP. 5/PI 9.vi/OS 5.1, „Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”. Asociația este reprezentată sub forma unei persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală și apolitică, constituită în vederea implementării obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală. Strategia vizează intervenții totalizând proiecte de 7 milioane euro, din care aprox. 4,5 milioane euro vizează proiecte de infrastructură, iar 2,5 milioane euro intervenții axate pe capitalul uman. Membrii acestei asociații,
alături de UAT Municipiul Bacău, sunt instituții publice, precum
Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Inspectoratul
Școlar Județean Bacău, Direcța Județeană pentru Protecția
Copilului, ONG-uri precum FSC, Betania, Asociația pentru Promovarea
Învățământului European, Asociația Partnet, dar și
reprezentanți ai mediului privat: SC Gea Strategy & Consulting
SRL, SC Barletta SRL, SC Travel Light SRL și comunitatea locală
prin reprezentanți din Zona Urbană Marginalizată menționată.